சர்க்கரை நோய்க்கு உணவு கட்டுப்பாடுகள் தேவையில்லை, பக்கவிளைவுகளில்லை, சேதமடைந்த உள்ளுறுப்புகள் புத்துயிர் பெறும். இரத்ததின் அளவு அதிகரிக்கும், சுறுங்கிய தோல்கள் இளமையாகும். ஆதாரங்களுடன் இந்த இணையதளம் உங்களுக்காக!